HR & Talentencoaching

Welkom op de web­site van Candel HR. U vindt hier algemene infor­matie over wat ik uw organisatie te bieden heb op het gebied van de inzet van mensen. Met ruim 30 jaar ervaring in het HR-vak in diverse rollen en branches is er uiteraard een eigen verhaal. Echter, voor mij begint het met luisteren. Luisteren naar het verhaal van het bedrijf en het verhaal van individuele mede­werkers. Mijn visie is eenvoudig: de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van mede­werkers gaan hand in hand.

Tegelijkertijd heb ik een aantal overtuigingen. Eén daarvan is dat "wie de mensen heeft, heeft het werk". De strijd om de opdracht­gever verschuift, of is eigenlijk al verschoven, naar de strijd om de medewerker.

Een andere over­tuiging is dat "ruimte bindt". Het bieden van ruimte, handelings­vrijheid en ver­trouwen creëert binding. En uiteraard, een en ander moet passen binnen de organisatie­(grenzen).

Een derde over­tuiging is "dat wat goed is voor de organisatie is goed voor de mede­werkers". Het vormen van een gezonde organisatie, gericht op continuïteit is in het belang van mede­werkers.

Mijn dienst­verlening richt zich op mensen, waarbij ik me focus op 2 pijlers; enerzijds de advisering op het gebied van Human Resource-vraag­stukken in de meest brede zin van het woord, ander­zijds op de unieke kwaliteiten van individuele mede­werkers middels talentencoaching.

Mijn passie voor het vak komt het beste tot zijn recht bij organisaties waar ik een spiegel mag zijn voor directie en leiding­gevenden.

Het uit­besteden van HR-taken is een aan­gelegenheid die geschiedt op basis van vertrouwen. Louter een omschrijving van hetgeen waar ik voor sta, is in mijn beleving te beperkt. Om een goed beeld te krijgen van mijn dienst­verlening, kwaliteit en persoon­lijkheid, maak ik graag tijd voor een vrij­blijvende kennismaking. Wilt u kennis­maken onder het genot van een kop cappuccino, koffie of thee? Neem contact op per telefoon, per mail of via het contactformulier. Een afspraak is dan snel gepland.