Collegiale samenwerking

Op grond van colle­giali­teit, snel schakelen en gun­nen, werkt Candel HR graag samen met onder­staande par­tijen, zonder verplich­tingen voor de opdracht­gever.

Warme contac­ten zijn er met:

  • Arbodienst­verlener in de regio Veghel
  • Zelfstandig bedrijfs­arts
  • Pensioen­adviseur
  • Bedrijfs­maatschap­pelijk werkster
  • Collega HR-adviseur voor vervanging of samenwerkings­projecten

Desgewenst kan Candel HR u in contact brengen met de betref­fende partijen.