HR

Welke speci­fieke visie heeft u op sociaal beleid? Waar­mee maakt uw organisatie het verschil als het gaat over HR-beleid?

Uw visie is bepalend voor de inrichting van uw HR-beleid binnen alle, al dan niet wettelijke, kaders die er zijn. Ik spiegel en onder­steun u als onder­nemer in uw rol als werkgever. Mijn werk­wijze is doordacht, maar ook duidelijk en effectief. Ik focus op de korte en lange termijn, op goed werk­geverschap en resul­taat maar bovenal op de inzet­baar­heid van mensen en hun specifieke talenten.

De focus op mensen vertaalt zich in een sterk en stabiel mede­werkers­bestand, onder andere door het op één lijn krijgen van uw bedrijfs­doel­stel­lingen met de persoonlijke doel­stel­lingen van uw medewerkers. Daarbij is een integrale aanpak op het gebied van HR het meest effectief want binnen HR heeft alles met alles te maken en mag de focus niet slechts liggen op het simpel­weg oplossen van een individueel probleem.

Zowel de HR-activiteiten als de talenten­coaching zijn gelinkt aan het duur­zaam inzetbaar maken en houden van mede­werkers.

Duurzame inzet­baar­heid in de zin van:

  • Vakman­schap; het uitoefenen van een VAK (Vaardigheden, Attitude, Kennis).
  • Vitaliteit; vitaal in hoofd en lijf.
  • Verander­vermogen; leer­vermogen maar ook voldoende (financiële) middelen om verandering mogelijk te maken.

Een prachtig instrument dat Candel HR hiervoor kan inzetten is de vloot­schouw. Candel HR hanteert een eigen metho­diek waarmee de relatie tussen de ondernemings­doelstellingen op middel­lange termijn en het HR-beleid inzichtelijk wordt gemaakt.

Daarnaast adviseert Candel HR over organisatie­structuur, ontwik­keling, beloning, opleiding, aan­gaan of beëindigen van een arbeids­relatie, verzuim­begeleiding, etc. Welk advies of ondersteuning er ook wordt gevraagd, het is altijd afgestemd op uw bedrijf, uw branche, uw cultuur en uw medewerker.