Inspiratiebronnen

Prof. Dr. Paul de Blot, Honorair Hoog­leraar Business Spiri­tualiteit Nyenrode Business Universiteit. Zijn visie op ondernemer­schap is echt prachtig.

Oud-directeur en leiding­gevende (wijlen) John Starren, grond­legger van Starren Elektro, het huidige Actemium. Zijn wijze woorden, maar vooral de kennis die hij "ophaalde" bij zijn mede­werkers door te luisteren en dat te vertalen naar acties hebben mij ge├»nspireerd. Daarnaast de kracht die hij uit­straalde, juist door het tonen van kwets­baar­heid.

Psycholoog/trainer persoon­lijke effecti­viteit (wijlen) Jan Nagt­zaam, oprichter van Bureau Nagtzaam. Als ik aan hem denk dan hoor ik een stem die zegt: je moet er wel iets van vinden! Bijzonder aan hem? Zijn ongeloof­lijk geheugen, de verbanden die hij legde, de wijze van issues ver­woorden en het realiseren van zijn wens een boek te schrijven. Lees het boek "Een spaatje dieper" en hoor zijn stem.

Voor­zitter Raad van Bestuur Buro Lima, Lianne van Genugten. De passie voor haar vak, de intrin­sieke motivatie, gebaseerd op op­rechte liefde, is onmetelijk. Buro Lima is uniek in de zorg­sector. Wilt u maat­schappelijk betrokken zijn? Overweegt u dan eens toe te treden tot de stichting vrienden van Buro Lima.

Met name deze mensen, naast alle collega's met wie ik heb mogen werken en nog werk, hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan mijn eigen, persoonlijke ontwikkeling. Iedere dag opnieuw leer en ontwikkel ik me nog. Mijn omgeving, zowel werk als priv├ę, blijft ook voor mij een spiegel.