"In een kort tijdsbestek de hele organisatie in kaart"

Marco Mulder van Tall­pack International is een van de eerste opdracht­gevers die de vlootschouw, hét HR-stuur­instrument waarmee u uw mede­werkers optimaal kunt in­zetten, heeft ingezet in de organisatie. “Deanne en haar collega legden het principe van het systeem uit, en ik was meteen enthou­siast. Op die manier de organisatie in­zichtelijk maken, hadden we nog nooit gedaan.”

Met de vloot­schouw leg je een zeer gestructureerd traject af. Het resultaat is een helder inzicht in de functies die nodig zijn om de doel­stellingen op de lange termijn te kunnen behalen. Daarna volgt pas de invulling: welke mede­werkers kunnen op welke plek worden ingezet. Marco Mulder: “Je wordt dus gedwongen heel goed na te denken over de toe­komst; waar wil ik naar­toe en binnen welke termijn. Als dat ideaal­plaatje is geschetst, kunnen de functies bepaald worden die nodig zijn om dat te realiseren.”

Functies inschalen

Vervolgens wordt aan elke functie inhoud gegeven, tot in de details. “We hebben gekeken welke functies in de gewenste situatie het belang­rijkst voor ons zijn. Dat is voor elke organisatie anders. Tallpack is een handelsbedrijf, dus daarom hebben wij de verkoop­functies hoog ingeschaald. Dat klinkt heel eenvoudig, maar er zijn flinke discussies aan vooraf gegaan. De deskundige inbreng van Deanne heeft er­toe geleid dat we de inschaling hier en daar flink hebben bij­gesteld. Zij zorgt er namelijk voor dat je anders naar je eigen organisatie kijkt, zodat bepaalde functies toch een andere waarde krijgen.”

Puzzelen: wie past waar

De volgende stap is de functies invullen met de mede­werkers die op dat moment in dienst zijn. “Ook daar­voor biedt de vloot­schouw een efficiënt proces. De hiaten worden direct zichtbaar. Sommige mensen passen perfect, maar anderen hebben misschien bij­scholing nodig of een coachings­traject. En er zijn er ook die te goed zijn voor hun functie. Van hen kun je verwachten dat ze binnen niet al te lange tijd op zoek gaan naar een andere uit­daging. Daar ben je dan op voorbereid en het stelt je in de gelegen­heid erop te antici­peren.”

Leeftijd en ervaring

De vloot­schouw brengt ook de verschillende profielen in kaart. “Het systeem gaat uit van categorieën, gericht op ervaring en leef­tijd. Heb je nu veel veertigers in dienst, dan weet je dat over tien jaar de organisatie veroudert en maak je nu andere keuzes als er uitbreiding of vervanging nodig is. Andersom geldt ook: heb je bijvoor­beeld veel jongeren in technische functies, dan is het verstandig meer ervaring in huis te halen.”

Positief verrast

“Toen ik aan dit proces begon, wist ik natuurlijk niet precies wat me te wachten stond. Maar ik ben heel positief verrast. Je bedenkt eerst wat je het liefst zou willen, dan bekijk je wat je in huis hebt en vervolgens ga je bepalen hoe je daar­mee het ideaal­plaatje het dichtst kunt benaderen. In een paar uur tijd wordt de hele organisatie in kaart gebracht, en kom je tot nieuwe inzichten. Dat is echt heel bijzonder.” Daarmee ben je er echter nog niet...

In de praktijk brengen

“Een grote stap is die nieuwe inzichten integreren in de bestaande organisatie. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. We hebben het op de agenda staan, dus we gaan ermee aan de slag. Over een half­jaar of een jaar bekijken we waar we dan staan. Maar een ding is zeker: er worden vanaf nu andere keuzes gemaakt.”