BusinessBoom

Met de BusinessBoom van Candel HR leggen we concreet een koppeling tussen de gewenste organisatiestructuur op de langere termijn en de bestaande situatie. Uw huidig personeelsbestand wordt kritisch tegen het licht gehouden, waarbij we samen onder andere kijken naar leeftijd, dienstjaren, functie, persoonlijke kwaliteiten en huidig niveau van functioneren. Daaraan kunnen we uiteraard ook de financiële gegevens koppelen, zodat de individuele bijdrage van de medewerker aan de organisatie concreet wordt.

Uit de discrepanties tussen de lange termijn en de huidige situatie destilleren we samen het strategisch personeelsplan voor de toekomst. Dat ontvangt u in een helder en praktisch rapport.

De methode die Candel HR hanteert is even eenvoudig als effectief; geen snelle digitale presentaties of plaatjes. Met simpele hulpmiddelen wordt vorm gegeven aan de discussie tussen consultants van Candel HR en eindverantwoordelijken in de organisatie. De externe, onbevangen blik vanuit het HR vakgebied geeft u een helder inzicht en beweging voor het bereiken van de toekomstige doelstellingen van de organisatie.

Marco Mulder / Tallpack International:
“In een kort tijdsbestek de hele organisatie in kaart”
Lees verder...