De coachingstrajecten worden uitgevoerd door een toegepast psycholoog met brede ervaring op HR-gebied.

Trajecten beginnen in de regel met een zogenaamde Talenten Motivatie Analyse; een psychologisch en psychometrisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk om het (toekomstige) functionele gedrag van mensen te kunnen inschatten. Deze analyse is objectief en ontwikkelingsgericht. De coach en uw medewerker krijgen inzicht in de talenten, sterke punten, valkuilen, drijfveren, interesses en het gedrag. Uiteraard koppelen we het beeld dat op deze manier ontstaat aan de eisen van de functie en leggen linken tussen het individu, de groep en de gehele organisatie.

Met de coach van Candel HR als klankbord en spiegel en door de juiste vragen en ondersteuning van psychologische instrumenten, komt uw medewerker tot nieuwe inzichten en perspectieven die verandering in gang kunnen zetten. Candel HR richt zich op de kracht van mensen en op wat hen belemmert om veranderingen aan te gaan. Zo nodig wordt teruggeblikt op het verleden en bezien hoe dat verleden een rol speelt in het functioneren van vandaag, maar over het algemeen is de coaching sterk toekomstgericht.