Met onze coaching geven we mensen eigenaarschap, ondernemerschap en verantwoordelijkheid over hun eigen loopbaan en professionele ontwikkeling.

Dit vanuit het idee dat in een tijd waarin veranderingen zich snel opvolgen het beroep op zelfmanagement en zelfsturing van mensen steeds groter wordt. Coaching moet naar ons idee geen moment zijn, maar de aanzet tot een blijvende verandering. Het moet leiden tot een inzicht dat mensen in staat stelt zelf met toekomstige veranderingen om te gaan.

We komen tot heldere en duidelijke analyses van de persoonlijke knelpunten van medewerkers en dragen vervolgens op de individu gerichte opdrachten aan die inzicht geven in het eigen gedrag. De medewerkers die gecoacht worden krijgen zo niet alleen inzicht in hun knelpunten, ze krijgen ook de vaardigheden aangereikt om daar mee om te gaan. Dat alles is individueel, maar ondertussen wel steeds sterk gericht op de functie en omgeving waarbinnen de medewerker functioneert. Het doel is immers in alle gevallen dat de coaching uiteindelijk leidt tot een beter resultaat voor uw bedrijf.