Candel HR biedt verschillende vormen van coaching waarmee mensen op effectieve wijze begeleid worden bij hun ontwikkel- en loopbaanvragen.

De coaching bij Candel HR is kortdurend en stimuleert met name de zelfregie. We gaan er vanuit dat iemand zelf tot de beste oplossingen en keuzes kan komen en daarbij alleen de juiste begeleiding nodig heeft. Met de coach als klankbord en spiegel en door de juiste vragen en ondersteuning van psychologische instrumenten komt iemand tot nieuwe inzichten en perspectieven die verandering in gang kunnen zetten. Dat helpt hen verder en dat helpt uw bedrijf verder, want Candel HR brengt persoonlijke doelen en organisatiedoelen samen. Of Candel HR nu preventief coacht, of correctief coacht, het is altijd effectief coachen.

Onze coaches zijn psycholoog en/of hebben een coachingsopleiding afgerond. Hun werkervaring is divers, maar altijd op het gebied van HRM. Zij houden zich aan de code zoals die voor psychologen is opgesteld waarbij vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid, integriteit en deskundigheid basisprincipes zijn.