BLOG: Wars van Passie

door Deanne Candel

Passie ik heb er helemaal niets mee.
Het is mode in werving- en selectieland (al enkele jaren) dat iemand ergens een passie voor moet hebben. Ik lees het zelfs op publicatieborden in bedrijven.

In ons bedrijf hebben medewerkers, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, etc. etc. ….. en dan komt het woord: “Passie”.

Begrijp me niet verkeerd; ik vind het geweldig als iemand “het” heeft, maar ik kan er helemaal niets mee. Als iemand mij vraagt wat is je passie sta ik met mijn mond vol tanden.

Lees meer...

Mis uw kans op subsidie niet!

door Deanne Candel

Dit bericht is geheel geweid aan duurzame inzetbaarheid en de subsidies die in het komende najaar weer ter beschikking komen.

Oud nieuws
Wij vertellen u echt geen nieuws als het gaat om de vergrijzing van de bevolking, oftewel het toenemen van het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolking. Oorzaken zijn onder meer de babyboomperiode en de langere levensverwachting. Dit betekent dus dat ouderen langer deelnemen aan het arbeidsproces met daar boven op de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. In de afgelopen 20 jaar is het percentage 55-plussers dat werkt, gestegen van 30 naar 70 procent. Allemaal logisch zult u denken, maar wat kunt of doet u concreet met deze feiten?

Lees meer...

BLOG: Matchen

door Deanne Candel

Heeft u het ook gezien; het programma “married at first sight”.  Hoogst intrigerend hoe wetenschappers op basis van testen mensen bij elkaar brengen die dan, zonder elkaar te kennen, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan staan.

Zou ook een leuke optie zijn voor het werven van nieuw personeel. De waarden en normen en “karakter” eigenschappen van de organisatie afgezet tegen de persoonlijkheid van de potentiele werknemer.

Lees meer...

BLOG: Interpretatiegevaar

door Deanne Candel

Ik tuinde er deze week maar liefst twee keer in; het interpretatiegevaar. Het ging niet om verkeerde formuleringen in de mails die ik ontving, absoluut niet zelfs, maar WEL hoe deze tekst door mij werd geïnterpreteerd.

Zo had ik een beleidsvoorstel geschreven en dat doorgemaild naar mijn opdrachtgever. Moet zeggen dat ik hierbij niet ontkwam aan enige worsteling omdat er een tweeledig doel gediend moest worden. En dat doel was lastig te combineren. Zonder in detail te treden, het was dus even zoeken naar de goede weg en ik was er niet helemaal van overtuigd dat de opdrachtgever wel blij zou zijn met het resultaat. Over het resultaat op zichzelf twijfelde ik niet, ik kon er echt niets anders van maken, maar de doelstelling werd niet gehaald.

Lees meer...

BLOG: Vitaliteit of leeftijd?

door Deanne Candel

Het was me zeker niet onbekend maar een uitzending van Zembla over de kansen op de arbeidsmarkt van 50 plussers vond ik toch choquerend. Maar liefst 40% van de werklozen is 50 jaar of ouder. 40%! En de kansen op het vinden van een passende baan is nagenoeg nihil. Voor de oorzaak werd teruggegrepen op de geschiedenis: de VUT regeling welke in het leven is geroepen om jongeren destijds een kans te geven. Schijnbaar is dat nu de voedingsbodem voor het idee dat 50 jaar of ouder zou betekenen dat je niet meer goed mee kunt in de maatschappij.

Ik vraag me serieus af hoe dat moet als mensen van 50 of ouder niet meer aan het werk komen. Het inkomen daalt steeds sneller tot nul, immers de WW uitkering wordt bekort. Welke gevolgen zal dat allemaal hebben voor onze economie?

Lees meer...