Met het inschakelen van Candel HR koopt u betrokkenheid en expertise in.

Vergaande en beproefde expertise op het gebied van werving en selectie, functiebeschrijvingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten en bijvoorbeeld bedrijfsreglementen. Maar ook kennis en concrete ondersteuning bij verzuimbegeleiding, beoordelingsgesprekken, loopbaanontwikkeling, coaching en uitstroom van medewerkers. Candel HR kan, doordat het breed actief is, uw HR-beleid ook spiegelen aan anderen in de markt en u best practices aandragen. Zo dragen we met gericht advies bij aan de groei van uw mensen én uw organisatie.

Candel HR adviseert niet alleen directies. Ook HR-afdelingen maken dankbaar gebruik van de expertise die binnen Candel HR aanwezig is. Van HR-professionals wordt immers steeds meer verwacht. Directie en lijnmanagers vragen personeelsbeleid en -adviezen in bedrijfskundige termen. Ontwikkelingen zoals de vorming van shared service centers en integraal lijnmanagement versterken dat nog eens. Daarnaast wordt van een HR-professional verwacht actief mee te denken bij organisatieveranderingen. Candel HR kan daarin een ondersteunende of coachende rol vervullen.